Τι είναι το CTR? (click-through-rate)

Αυξήστε το click through rate (CTR) της διαφημιστικής σας καμπάνιας Το click through rate, εν συντομία CTR, είναι ένας τρόπος μέτρησης της επιτυχίας της διαδικτυακής σας διαφημιστικής καμπάνιας. Το CTR είναι ο αριθμός που προκύπτει εάν διαιρέσουμε τον αριθμό των χρηστών που έκαναν click πάνω σε μία διαφήμιση με τον αριθμό των εμφανίσεων αυτής της …